Voor een project op de Haagse Hogeschool heb ik met mijn groepsgenoten binnen een projectgroep een leertool in de vorm van een applicatie ontwikkelt voor het bedrijf n-ice.coffee. Het bedrijf leidt mensen die moeite hebben met leren op tot barista’s. Deze barista’s gaan dan als baristagiair in dienst bij een plek waar ze koffie verkopen om zo nog wel te kunnen werken. Omdat deze mensen moeite hadden met leren en het oefenen van opdrachten was de uitdaging om hier een goed concept op te bedenken. Door middel van uitgevoerd onderzoek, gemaakte ontwerpen en afgenomen testen is er uiteindelijk een applicatie ontwikkelt die als leertool dient voor moeilijk lerende mensen.
Bij onze pitch kregen we een staande ovatie van de opdrachtgever
Voor dit project heb ik met mijn projectgroep verschillende deliverables gemaakt. Deze deliverables zijn verdeeld over het onderzoeksrapport en het ontwerprapport.
In het onderzoeksrapport staan de debriefing, organisatie-analyse, onderzoekstechnieken, werkwijzebeschrijving, resultatenbeschrijving, doelgroepanalyse, doelgroepbeschrijving, onderzoeksmethoden, uitkomsten van analyse, interviews, deskresearch, trendonderzoek, user needs, concurrentieanalyse, aanbevelingen, ontwerprichtingen, concepten en een beschrijving van het uiteindelijke concept.
In het ontwerprapport staan de systeemeisen, sitemap, contentplan, schetsen, wireframes, schriftelijke verantwoordingen van de ontwerpkeuzes, toelichtingen van de aanpassingen aan de leertool door feedback, testresultaten, verbeterde visuele prototypes, test plan, scenario based user testing, promotiemateriaal, styleguide, styletile en het hi-fi prototype.
Probleemstelling
Aan het begin van het project zijn we gebriefd door de opdrachtgever. Deze briefing hebben we goed onder de loep genomen en we hebben hiermee een probleemstelling geformuleerd. Het overeenstemmen over een goede probleemstelling ging een beetje moeizaam. Uiteindelijk zijn we tot het probleem gekomen dat het huidige lesprogramma goed is, maar dat het programma buiten de lesmomenten niet genoeg aangevuld wordt. Dit zorgt ervoor dat kennis niet volledig gewaarborgd wordt en dat de leerlingen weinig gestimuleerd worden. Hierdoor ontwikkelen ze minder snel zelfvertrouwen en hebben ze minder plezier in het leren.
Doelstelling
Met de probleemstelling als basis hebben we een doelstelling geformuleerd. Deze doelstelling fungeert als richtlijn en zal er voor zorgen dat elk groepsgenoot naar hetzelfde doel toe werkt.
De doelstelling die we geformuleerd hebben op basis van de probleemstelling gaat als volgt.
“Het ontwerpen van een leertool die het huidige lesprogramma aanvult tot een volledig programma. Hierdoor zal de kennis gewaarborgd worden en zullen de leerlingen meer gestimuleerd worden, wat ervoor zorgt dat de leerlingen beter zelfvertrouwen ontwikkelen en meer plezier hebben in het leren.”
De doelgroep
Om onze doelgroep goed af te kaderen hebben we verschillende vormen van onderzoek verricht.
De doelgroep bestaat uit jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn jongeren die net van (speciaal) onderwijs afkomen, maar voor wie een MBO opleiding geen optie is, maar die wel gericht een professie willen leren. Ook zijn het mensen die via uitkeringsinstanties of via stichtingen bij N-ice.coffee terecht komen en geen opleiding hebben.
Onderzoeksvraag
Op basis van de probleemstelling en de doelstelling hebben we een onderzoeksvraag opgesteld. Deze onderzoeksvraag moet beantwoord worden aan get eind van de onderzoeksfase. De onderzoeksvraag gaat als volgt:
“Hoe ontwerp je een leertool die het huidige lesprogramma volledig aanvult, waarbij de kennis gewaarborgd blijft en de leerlingen gestimuleerd zullen worden, waardoor de leerlingen beter zelfvertrouwen ontwikkelen en meer plezier in het leren hebben?”
Conclusie
Om te beginnen moet het lesprogramma de kennis waarborgen, dit kan onder andere bereikt worden door middel van cursussen, waardoor de mensen kunnen oefenen en deze kennis op kunnen doen. Theorie is hierbij ook van belang, omdat mensen op die manier nieuwe dingen kunnen leren. Daarnaast is het aanbieden van beeldmateriaal ook van belang, omdat de doelgroep het makkelijker vindt om via visuele uitleg te kunnen leren. Praktijkopdrachten hebben ook een plek gekregen binnen de leertool. De leerlingen kunnen hierbij hun kennis testen en aanvullen waar blijkt dat dit nodig is. Een online forum mag ook niet uitblijven. Dit is een perfecte plek waar de leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en dingen leren.
Ten tweede moeten de leerlingen gestimuleerd worden en blijven, dit kan bereikt worden door Gamification. Door een puntensysteem, scoreboard en levenspuntensysteem kunnen leerlingen scores behalen en zo hun eigen op andere persoonlijke records verbreken. Dit zorgt voor stimulatie. Het zorgt daarnaast ook voor een klein beetje concurrentie waardoor iedereen elkaar motiveert om de hoogste score te halen, waardoor ze blijven oefenen.
Ten derde moet het zelfvertrouwen van de doelgroep in acht genomen worden. Dit kan bereikt worden door de leerling te belonen voor goede resultaten, te laten zien hoe ver de leerling is en toelichting geven wanneer er iets niet goed gaat.
Als laatste is het plezier van de leerlingen tijdens het gebruiken van de applicatie belangrijk. Dit wordt bereikt door onder andere de gamification, maar leuke en motiverende quotes kunnen hier ook enorm aan bijdragen.
Hieronder zijn alle mock-ups te vinden.
Back to Top